top of page

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av digitale løsninger over Internett

1. Generelt
Disse vilkårene gjelder for alt salg av digitale løsninger fra Kapitall AS (heretter omtalt som "selger") til forbrukere gjennom nettsiden www.kapitall.no.

2. Partene
Selger er: Kapitall AS, Adresse: Gjeble Pederssøns gate 13,
Organisasjonsnummer: 930076805
Kontaktinformasjon: hei@kapitall.no, 

Kjøper er: den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir heretter referert til som "du", "deg", "din", eller "kunden".

3. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingen eller i kjøperens bestillingsløsning på internett.

4. Digitale produkter
Digitale produkter leveres umiddelbart etter kjøp med mindre annet er spesifisert. Tilgang til produktene gis via e-post eller direkte på kundens brukerkonto på www.kapitall.no.

5. Priser
Prisene for varer og tjenester selges i NOK og inkluderer alle skatter og avgifter. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som avgifter, gebyr og leveringskostnader.

6. Betaling
Betaling skjer gjennom de betalingsløsninger som tilbys på www.kapitall.no. Betalingen blir behandlet umiddelbart, og produktene blir tilgjengelig for bruk straks betalingen er godkjent.

7. Angrerett
Ved kjøp av digitale løsninger har kjøperen normalt ikke angrerett etter at produktet er levert, da den digitale leveransen anses som fullført og produktet som "brukt".

8. Lisensbruk
Produktene selges som lisenser for bruk og ikke som fysiske varer. Du har rett til å bruke produktet i henhold til de betingelser som følger lisensen. Produktet må ikke kopieres, selges videre eller distribueres på noen måte uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra selger.

9. Endringer av vilkår
Selger forbeholder seg retten til å endre disse salgsbetingelsene uten varsel. Endringer vil bli publisert på www.kapitall.no.

10. Tvisteløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Parter skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke er mulig, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Tvister faller under norsk lov og skal avgjøres av norske domstoler.

bottom of page